Jeg er en ung mann som er over middels interessert i penger og økonomi. Ved siden av jobben som regnskapsansvarlig i en databedrift, tjener jeg til livets opphold med egne investeringer. Foreløpig har jeg to utleieboliger pluss den jeg bor i selv, og en ganske ok portefølje med aksjer. Målet mitt er å bli helt gjeldfri og økonomisk uavhengig innen jeg fyller 40. Ikke for å pensjonere meg, men for å kunne tjene penger uten å være ansatt.

Denne bloggen opprettet jeg som en slags online dagbok. Her kommer betraktninger omkring de erfaringene jeg selv har, om ting som kjøp av eiendom, lån og kreditter, verdipapirer, og andre relevante tema.